Kinh nghiệm tổ chức sản xuất hoa của một số nước trên thế giới

0
654

Kinh nghiệm và thành công về sản xuất, xuất khẩu hoa của nhiều nước trên thế giới đã đem lại kinh tế thịnh vượng cho nhiều nước, nhất là các nước như Hà Lan, Thái Lan….Tuy vậy để có thể học tập những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tế sản xuất tại TP Đà Lạt, xin nêu ra kinh nghiệm sản xuất, xuất khẩu hoa của một số nước đặc trưng như sau:

Ngành sản xuất hoa của một số nước trên thế giới

– Ngành công nghiệp hoa tại Ấn Độ

Những nỗ lực tự do hóa thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu đang tạo điều kiện cho các nhà sản xuất và kinh doanh hoa của Ấn Độ gia tăng sản xuất và đa dạng hóa cơ cấu các sản phẩm hoa của mình, nhờ những hỗ trợ đáng kể về tài chính và khoa học kỹ thuật để khắc phục những hạn chế về khí hậu.

Ấn độ đang tiến hành cải tạo cả về tính chất đất, hệ thống nhà kính, nhà lưới trồng hoa, hệ thống tưới tiêu và các kho bảo quản. Với những nỗ lực đó, Ấn Độ đã bước đầu xây dựng được các vùng trồng hoa tập trung như Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh và Haryana. Với diện tích trồng hoa gần 70.000ha, sản lượng hoa hàng năm của Ấn Độ đạt không dưới 200.000 ngàn tấn hoa hay 500 triệu cành hoa cắt.

-Ngành trồng hoa tại Isarel

Isarel là một trong những nước có nền công nghiệp trồng hoa phát triển hàng đầu thế giới, với công nghệ nhà kính hiện đại bao gồm việc quản lý môi trường, điều tiết việc tưới tiêu, đo lường nhu cầu dinh dưỡng của cây hoa, hệ thống theo dõi nhiệt độ tự động, chăm sóc và bón phân quan hệ thống máy vi tính… đã đưa Isarel trở thành một nước xuất khẩu hoa lớn trên thế giới(chiếm 6%thị phần hoa thế giới)