Tổng quan về du lịch hội nghị

0
1896

Khái niệm và đặc điểm của du lịch hội nghị – MICE:

MICE chính là từ viết tắt những chữ cái đầu của 4 từ trong tiếng Anh:

M: Meetings ( Các cuộc hội họp )

I: Incentives ( Các tour du lịch khuyến thưởng )

C: Conventions / Conferences ( Các cuộc hội thảo )

E: Events / Exhibitions ( Các sự kiện, buổi triển lãm )

Từ việc tìm hiểu trên chúng ta đi đến khái niệm về du lịch MICE:

“ Du lịch MICE là du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch khuyến thưởng và du lịch sự kiện, triển lãm”

Meeting: Các cuộc hội họp thường được tổ chức bởi một tổ chức hay một cá nhân và được chia ra làm 2 loại:

Cuộc hội họp giữa các công ty với nhau

Cuộc hội họp giữa các thành viên trong một công ty

Incentives: Về bản chất thì nó cũng được xem như một cuộc hội họp nhưng mục đích thì khác. Incentives thường được tổ chức nhằm mục đích:

Tập hợp những lực lượng bán hàng mạnh nhất để thảo luận những chiến lược trong tương lai.

Liên kết các nhà quản lý cấp cao với các lực lượng hàng đầu trong bán hàng trong môi trường làm việc bên ngoài.

Tuyên dương nhân viên xuất sắc, khen thưởng các đại lý bán hàng vượt chỉ tiêu.

Conventions / Conferences: Thường được tổ chức bởi những tổ chức quốc tế với quy mô lớn hơn so với Meetings và Incentives, quy tụ nhiều nhiều thành viên tham dự.

Events / Exhibitions: Bao gồm 2 hình thức:

Coporate Events / Exhibitions: Là hình thức hội họp nhằm mục đích công nhận, tuyên dương thành tích của nhân viên hay trình bày sản phẩm.

Special Events / Exhibitions: Là hình thức đặc biệt vì quy mô của nó thu hút nhiều báo, đài cũng như các phương tiện truyền thông khác và đây cũng chính là các cuộc triển lãm.