Mạng xã hội duy nhất giúp bạn tìm thấy tình yêu

0
23

Facebook giúp tìm thấy đối tượng hẹn hò
Forget Tinder, OKCupid, Plenty của Fish hoặc bất kỳ trang web ứng dụng hẹn hò khác – các trang web mạng xã hội tốt nhất cho việc tìm kiếm tình yêu, đó là Facebook.

Một nghiên cứu về tác động mạng xã hội có cuộc sống tình cảm của cộng đồng trực tuyến đã phát hiện thấy rằng các cặp vợ chồng đã gặp đối tác của họ trực tuyến thông qua các trang web mạng xã hội truyền thống có nhiều hơn 10% khả năng kết hôn hơn những cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ mai mối truyền thống.

Những người trả lời cuộc khảo sát cũng cho biết mạng như Facebook trung thực hơn, các cuộc hẹn hò tiềm năng được kết nối nhờ vào các trang của bạn bè và gia đình và như vậy dễ thể hiện chính mình, với hồ sơ và lợi ích chính xác.

Phát biểu về kết quả, giáo sư Hall đã tiến hành các nghiên cứu cho biết:

"Một phần, các trang web mạng xã hội cung cấp một rủi ro thấp, tỉ lệ cao để gặp gỡ mọi người. Đó là một nơi tốt để làm một số điều tra và một nơi tốt để tìm hiểu về mọi người ".

Bạn thấy không thuyết phục? Hall cũng phát hiện ra rằng các mối quan hệ mạng xã hội dựa trên là hạnh phúc hơn những người bắt đầu ẩn, theo những cách truyền thống như được giới thiệu bởi người bạn chung. 25% số người cũng thừa nhận đã tán tỉnh và đã bắt đầu một mối quan hệ với một người nào đó sau khi xem trộm trên trang Facebook của họ.

Có thể là thời gian để ghé thăm các album các cô gái trong kỳ nghỉ.