Hôn nhân giải thích theo Nhân học

0
757

Trong tiếng Việt, theo Đòan Văn Chúc, Hôn nhân được ghép bởi hai từ gốc Hán là hôn và nhân. Hôn ((婚) là bố mẹ cô dâu (khác với hôn “昏” là buổi chiều không có bộ nữ “女?”), nhân ((姻) là bố mẹ chú rể. Hôn nhân cũng còn gọi là việc giá thú, được ghép từ hai từ Hán-Việt, trong đó giá (嫁) là việc lấy chồng, thú (娶) là việc lấy vợ. Theo ngữ nghĩa trên, khi gọi là hôn nhân là đứng trên quan điểm của cha mẹ hai bên gia đình lo dựng vợ gả chồng cho con, còn khi gọi là giá thú là trên quan điểm của đôi trai gái lấy nhau làm chồng làm vợ để lập thành gia đình. Như vậy, hôn nhân là phương thức để xây dựng, duy trì, củng cố và phát triển gia đình. Trên thực tế, hôn nhân vừa liên quan chặt chẽ tới toàn bộ hệ thống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp thường xuyên đến cuộc sống của mỗi cá nhân, vừa là biểu hiện sinh động của sắc thái văn hóa tộc người. Cho nên, hôn nhân không chỉ là sự thừa nhận tính hợp pháp của quan hệ giới tính mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa-xã hội-kinh tế khác. Vì vậy, hôn nhân luôn là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học thuộc lĩnh vực xã hội-nhân văn. Bài nghiên cứu này, dưới góc độ lý thuyết và các dẫn liệu Nhân học nhằm bàn thêm về những đặc tính văn hóa-xã hội-kinh tế của hôn nhân.

Hôn nhân là tiếng nói văn hóa của con người can thiệp vào tự nhiên. Hôn nhân đáp ứng một trong những yêu cầu cơ bản của nhân lọai là tái sản xuất con người. Con người khi cơ thể trưởng thành, bản năng tình dục sẽ thúc dục hai giống tính khác nhau xích lại gần nhau để sinh sản, bảo tồn nòi giống và do đó hình thành mối giây tử hệ (filiation) mà trong đó con cháu được thừa hưởng (di truyền) di sản sinh lý của cả cha và mẹ. Không ai thay đổi được điều tự nhiên ấy. Đứng trước tử hệ những yếu tố nhân văn-xã hội của con người phải nhường ưu thế định đọat cho sinh lý tự nhiên.

_Nhưng quan hệ giới tính (mating) để sinh sản ra con người theo nghĩa sinh vật thì không cần có hôn nhân cũng vẫn thực hiện được. Hôn nhân không đồng nghĩa với quan hệ giới tính ở chỗ trong hôn nhân không phải đối với bất kỳ ai cũng có thể xích lại gần. Quan hệ hôn nhân giới hạn và xác định những người đàn ông, đàn bà nào được phép hay không được phép lấy nhau làm vợ làm chồng. Sự giới hạn ấy hoàn toàn do yếu tố văn hóa của con người chi phối, nó không phụ thuộc vào yếu tố sinh lý tự nhiên.

 

http://mercedes-benz.com.vn Địa chỉ tin cậy cho sản phẩm, dịch vụ Xe ô tô du lịch ở Việt Nam.