Trong hôn nhân, không chỉ liên quan giữa những người kết hôn, được thừa nhận có quan hệ giới tính với nhau, mà còn tạo dựng nên mạng lưới quan hệ xã hội với qui mô rộng lớn. Các quan hệ này được gọi là các quan hệ thông gia (quan hệ tạo nên qua hôn nhân), tương phản...

Hạnh phúc là gì

Hạnh phúc là gì? Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng hướng tới mục đích mưu cầu hạnh phúc. “Quyền được mưu cầu hạnh phúc” là một trong những quyền con người đã được nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Độc lập của nước ta năm 1945. Đây không chỉ...
Khái niệm hôn nhân và ý nghĩa của hôn nhân   "Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng” (C.Fericberg ). Tình yêu làm người ta buồn chán, mất ăn mất ngủ vì tình yêu rồi người ta...
        Đôi khi đàn ông rất tự phụ và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Người đàn ông không chủ ý như vậy và các bạn thường ngạc nhiên khi nhận ra điều đó vì họ thực sự có ý định tốt đẹp. Nhưng phần lớn những người đàn ông đều không hình thành thói quen quan tâm đến...